Jak Mirek Návrat znásilnil liberalismus

Mirka Návrata osobně (zatím?) neznám a i přes lehce agresivnější titulek není mým cílem ho jakkoli urážet nebo zesměšňovat. Mirek napsal článek, ve kterém tvrdí, že zákaz kouření v restauracích je zcela liberální a v souladu s konceptem klasického liberalismu, ke kterému se na svém blogu hlásí. V tomto článku nebudu nijak řešit samotný zákaz kouření – ten je … Continue reading Jak Mirek Návrat znásilnil liberalismus

Advertisements

Zápisky z cest: Zpět do země zaslíbené a ještě kousek dál

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. To abych začal trochu filosoficky, dál už to bude celkem normální text. Neuplynul ani rok a znovu jsem se vydal do Svaté země. Sociologa jsem vyměnil za právníka, politoložku za medičku (protože když máte známý právníky a mediky, jste dost v pohodě), naplánoval trochu odlišný program a vyrazili jsme. Následující řádky … Continue reading Zápisky z cest: Zpět do země zaslíbené a ještě kousek dál

Baconův obrat aneb od prisca sapientia k philosophia prima

"Nec refert quid factum fuerit, Illud videndum quid fieri potest" Francis Bacon, mnohými považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů novověké filosofie, představil ve svém díle nejenom novou vědeckou metodu, která měla povznést a obnovit vědecké poznání, ale rovněž radikálně jiné pojetí vztahu pravdivého poznání a času. Oproti předchozím filosofickým obdobím, která hledají pravdu kdesi v … Continue reading Baconův obrat aneb od prisca sapientia k philosophia prima

Edmund Burke – Úvahy o revoluci ve Francii

Roku 1790 spatřila světlo světa kniha, jejíž myšlenkové hloubce a brysknosti postřehů, se vyrovná jen málokterý spis. Touto knihou jsou dle mého názoru Úvahy o revoluci ve Francii od britského politika a filosofa Edmunda Burka. Ve svém referátu se nejprve zaměřím na kontext díla a následně představím několik Burkových myšlenek, které měly a mají stěžejní … Continue reading Edmund Burke – Úvahy o revoluci ve Francii

Martin Heidegger – O humanismu

Martin Heidegger bývá někdy označován za největšího filosofa 20. století. Svou filosofií navazoval zejména na Husserlův fenomenologický projekt a do kánonu západní myšlenkové tradice vstoupil epochálním spisem Bytí a čas, ve kterém se pokusil formulovat otázku po bytí, jakožto nejzákladnější, fundamentální otázku myšlení. Ve svém referátu představím kratší spis O humanismu, který byl vydán více … Continue reading Martin Heidegger – O humanismu

Arthur Schopenhauer – Svět jako vůle a představa

Dílo německého filosofa Arthura Schopenhauera s názvem Svět jako vůle a představa bývá řazeno mezi klasické texty západní filosofie. Svou specifickou interpretací Kantovy filosofie Schopenhauer započal filosofickou tradici známou jako voluntarismus. Bývá rovněž řazen mezi přední představitele iracionalistické filosofie, kde na jeho myšlenky dále navázal například Friedrich Nietzsche. Ve svém referátu se nejprve zaměřím na kontext … Continue reading Arthur Schopenhauer – Svět jako vůle a představa

Tour de Israel and Palestinian territories

Deset dní, sedm měst, několik set najetých kilometrů, tuna snědených pit a bolavé nohy. Takhle by asi vypadalo shrnutí našeho cestování po Izraeli a palestinských teritoriích do jedné věty. Jenže to by čtenář přišel o mnohá dobrodružství, několik vtipných příhod, několik ne-příliš-vtipných příhod a hlavně hromadu písmenek. A to si na hlavu nevezmu. Takže se … Continue reading Tour de Israel and Palestinian territories