Recenze: Sofiin svět aneb román o filosofii, kde není ani román, ani filosofie

(Spoiler alert) Nedávno mě kamarádka v knihovně upozornila na existenci knihy Josteina Gaardera s názvem Sofiin svět, kterou v krátkosti představila jako „román o filosofii“. Kniha jí údajně pomohla s orientací v dějinách filosofie a navíc byla prý i hezky napsaná. To mě zaujalo, jelikož sám vím, že není vůbec jednoduché představit hodnotnější filosofické myšlenky někomu, kdo téma systematicky nestuduje … Continue reading Recenze: Sofiin svět aneb román o filosofii, kde není ani román, ani filosofie

Advertisements

Jak Mirek Návrat znásilnil liberalismus

Mirka Návrata osobně (zatím?) neznám a i přes lehce agresivnější titulek není mým cílem ho jakkoli urážet nebo zesměšňovat. Mirek napsal článek, ve kterém tvrdí, že zákaz kouření v restauracích je zcela liberální a v souladu s konceptem klasického liberalismu, ke kterému se na svém blogu hlásí. V tomto článku nebudu nijak řešit samotný zákaz kouření – ten je … Continue reading Jak Mirek Návrat znásilnil liberalismus

My o vlku a vlk za dveřmi

V tomto textu se chci zamyslet nad tím, proč u událostí, které spolu dozajista nemají (kauzální) spojitost, máme tendenci určitá pojítka hledat a nalézat. Vyjdu z běžně rozšířené představy, kterou dobře shrnuje rčení „my o vlku a vlk za dveřmi“, tedy z představy, že mluvíme-li o nějaké osobě X, častokrát pak na X v blízké době narazíme. Ať se … Continue reading My o vlku a vlk za dveřmi

Advertisements

Hraje Bůh kostky?

„Náhoda je pseudonym, který Bůh používá, když se nechce podepsat“ - Anatole France[1] „Vy věříte v Boha, který hraje kostky, já v zákon a pořádek“ – Albert Einstein[2] Hraje Bůh kostky? Tak, jak otázka stojí, jsou možné dvě různé odpovědi – ano a ne. Prozkoumejme tedy oboje. Začněme s předpokladem, že Bůh kostky nehraje (tedy s předpokladem, který by … Continue reading Hraje Bůh kostky?

Advertisements

Kdy se pohyb stane vývojem?

Chápeme-li pohyb jakožto změnu (ať už z místa A na místo B či jako kvalitativní či kvantitativní ze stavu X do stavu Y) a chápeme-li vývoj či evoluci jako jistou formu změny, je jistě legitimní se tázat, kdy – pokud vůbec někdy – můžeme nahlížet pohyb jakožto vývoj. Svou úvahu postavím na třech parametrech pohybu jakožto … Continue reading Kdy se pohyb stane vývojem?

Advertisements

Máte čas?

Otázka, co je vlastně čas, patří mezi jedny z nejobtížnějších (nejen) filosofických otázek všech dob. Již od antického Řecka se různí myslitelé snažili přijít s rozmanitými odpověďmi a myšlenkovými konstrukcemi, přesto je otázka dodnes nevyřešena (alespoň ne uspokojivě). Cílem tohoto textu není podat přehled definic času od Aristotela („čas je počítaný pohyb“) přes Augustina („čas je dojem … Continue reading Máte čas?

Advertisements

Co se v mládí naučíš, nestihneš ve stáří už použít

V následujícím textu načrtnu dva možné způsoby chápání času a uvedu, zda podporují či vyvrací tezi z nadpisu. V prvé řadě je nutné mít na zřeteli, že slova „mládí“ a „stáří“ představují dvě časové události, které se (alespoň z velké části) nepřekrývají.1 Dále je nezbytné uvést, že se nebudu věnovat epistemologickým aspektům tohoto tvrzení.2 Soustředit se budu na ontologický … Continue reading Co se v mládí naučíš, nestihneš ve stáří už použít

Advertisements