Jak Mirek Návrat znásilnil liberalismus

Mirka Návrata osobně (zatím?) neznám a i přes lehce agresivnější titulek není mým cílem ho jakkoli urážet nebo zesměšňovat. Mirek napsal článek, ve kterém tvrdí, že zákaz kouření v restauracích je zcela liberální a v souladu s konceptem klasického liberalismu, ke kterému se na svém blogu hlásí. V tomto článku nebudu nijak řešit samotný zákaz kouření – ten je … Continue reading Jak Mirek Návrat znásilnil liberalismus

Advertisements

My o vlku a vlk za dveřmi

V tomto textu se chci zamyslet nad tím, proč u událostí, které spolu dozajista nemají (kauzální) spojitost, máme tendenci určitá pojítka hledat a nalézat. Vyjdu z běžně rozšířené představy, kterou dobře shrnuje rčení „my o vlku a vlk za dveřmi“, tedy z představy, že mluvíme-li o nějaké osobě X, častokrát pak na X v blízké době narazíme. Ať se … Continue reading My o vlku a vlk za dveřmi

Hraje Bůh kostky?

„Náhoda je pseudonym, který Bůh používá, když se nechce podepsat“ - Anatole France[1] „Vy věříte v Boha, který hraje kostky, já v zákon a pořádek“ – Albert Einstein[2] Hraje Bůh kostky? Tak, jak otázka stojí, jsou možné dvě různé odpovědi – ano a ne. Prozkoumejme tedy oboje. Začněme s předpokladem, že Bůh kostky nehraje (tedy s předpokladem, který by … Continue reading Hraje Bůh kostky?

Kdy se pohyb stane vývojem?

Chápeme-li pohyb jakožto změnu (ať už z místa A na místo B či jako kvalitativní či kvantitativní ze stavu X do stavu Y) a chápeme-li vývoj či evoluci jako jistou formu změny, je jistě legitimní se tázat, kdy – pokud vůbec někdy – můžeme nahlížet pohyb jakožto vývoj. Svou úvahu postavím na třech parametrech pohybu jakožto … Continue reading Kdy se pohyb stane vývojem?

Máte čas?

Otázka, co je vlastně čas, patří mezi jedny z nejobtížnějších (nejen) filosofických otázek všech dob. Již od antického Řecka se různí myslitelé snažili přijít s rozmanitými odpověďmi a myšlenkovými konstrukcemi, přesto je otázka dodnes nevyřešena (alespoň ne uspokojivě). Cílem tohoto textu není podat přehled definic času od Aristotela („čas je počítaný pohyb“) přes Augustina („čas je dojem … Continue reading Máte čas?

Co se v mládí naučíš, nestihneš ve stáří už použít

V následujícím textu načrtnu dva možné způsoby chápání času a uvedu, zda podporují či vyvrací tezi z nadpisu. V prvé řadě je nutné mít na zřeteli, že slova „mládí“ a „stáří“ představují dvě časové události, které se (alespoň z velké části) nepřekrývají.1 Dále je nezbytné uvést, že se nebudu věnovat epistemologickým aspektům tohoto tvrzení.2 Soustředit se budu na ontologický … Continue reading Co se v mládí naučíš, nestihneš ve stáří už použít

Co čumíš?!

Asi každý (minimálně každý narozen od devadesátek dále) se asi někdy setkal se slovy „co čumíš?!“. Já třeba vcelku nedávno při cestě vlakem, kdy podél železnice stála budova, jejíž omítku zdobily nápisy „co čumíš?!“ vyskládané vedle sebe a pod sebou. A tak jsem alespoň měl o čem při cestě přemýšlet. Nechť jsou následující řádky ukázkou … Continue reading Co čumíš?!