Bakalářská práce – McMahanova teorie spravedlivé války

Anotace: Bakalářská práce se zabývá teorií spravedlivé války profesora Jeffa McMahana. Jádro práce spočívá v systematickém představení oné teorie s cílem poukázat na její takzvané revizionistické aspekty. Na pozadí tradičního členění teorie spravedlivé války do kategorií jus ad bellum, jus in bello a jus post bellum jsou McMahanovy východiska a závěry konfrontovány s příslušným diskurzem spravedlivé … Continue reading Bakalářská práce – McMahanova teorie spravedlivé války

Advertisements

Zpětná kauzalita a bilking argument

Úvod Představte si, že přijdete pozdě v noci domů, vstoupíte do svého pokoje a ve tmě začnete hledat dokumenty na vašem pracovním stole. Po nějaké době, kdy začínáte mít pocit, že vaše snaha bude marná, a vám nezbyde než rozsvítit světlo, se světlo skutečně „samo od sebe“ rozsvítí. Vy najdete hledané dokumenty, dojdete k vypínači a teprve … Continue reading Zpětná kauzalita a bilking argument

Steve Smith – Positivism and Beyond

Introduction The aim of this paper is to provide an in-depth analysis of the text called Positivism and Beyond by Steve Smith. The text is originally a book chapter from a book called International Theory: Positivism and Beyond.[1] However, I will analyse only an abridged version of this book chapter which was published in a … Continue reading Steve Smith – Positivism and Beyond

Advertisements

Věřícný přístup jako varianta ne-redukcionistické sociologické metodo-logie aneb existuje Panna Marie?

Úvod Text zachycuje debatu proběhnuvší na stránkách časopisu Biograf v letech 2010 a 2011 o alternativě k sociologickému redukcionismu v podobě tzv. věřícného postoje, jak jej pojmenovali jeho tvůrci – Jan Paleček a Zdeněk Konopásek. V první části práce je představen již zmíněný věřícný postoj, ve druhé části jsou reprodukovány námitky ze strany Tížika, Fujdy a Lužného. V závěru textu … Continue reading Věřícný přístup jako varianta ne-redukcionistické sociologické metodo-logie aneb existuje Panna Marie?

Advertisements

Kecání antinatalistické vol. 3 – křesťanský antinatalismus

Úvod Antinatalismus – názor, který tvrdí, že je morálně problematické mít děti, respektive že bychom se neměli rozmnožovat – získává v posledních letech na popularitě, alespoň pokud jde o diskuze o něm. Za jeho rozšířením stojí především současný jihoafrický filosof David Benatar a jeho kniha Better Never to Have Been (česky Nebýt či být[1]). Benatarův postoj … Continue reading Kecání antinatalistické vol. 3 – křesťanský antinatalismus

Advertisements

Jak Mirek Návrat znásilnil liberalismus

Mirka Návrata osobně (zatím?) neznám a i přes lehce agresivnější titulek není mým cílem ho jakkoli urážet nebo zesměšňovat. Mirek napsal článek, ve kterém tvrdí, že zákaz kouření v restauracích je zcela liberální a v souladu s konceptem klasického liberalismu, ke kterému se na svém blogu hlásí. V tomto článku nebudu nijak řešit samotný zákaz kouření – ten je … Continue reading Jak Mirek Návrat znásilnil liberalismus

Advertisements

Baconův obrat aneb od prisca sapientia k philosophia prima

"Nec refert quid factum fuerit, Illud videndum quid fieri potest" Francis Bacon, mnohými považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů novověké filosofie, představil ve svém díle nejenom novou vědeckou metodu, která měla povznést a obnovit vědecké poznání, ale rovněž radikálně jiné pojetí vztahu pravdivého poznání a času. Oproti předchozím filosofickým obdobím, která hledají pravdu kdesi v … Continue reading Baconův obrat aneb od prisca sapientia k philosophia prima

Advertisements