Komentáře k rozhovoru s Arnoštem Novákem o hamburských protestech

Server iDnes.cz přinesl rozhovor s českým sociologem Arnoštem Novákem o nastalých protestech v Hamburku v souvislosti s konáním schůzky zemí G20. Málokdy se stane, že bych při čtení rozhovoru nevěřícně kroutil hlavou téměř u každé odpovědi. Vzhledem k tomu, že však rozhovor kladně (až nekriticky) přijalo mnoho mých přátel na FB, rozhodl jsem se své pocity a postoje sepsat s vírou, že mi buď bude osvětleno, v čem se (nejspíš zásadně) mýlím, nebo mé komentáře poslouží k osvětlení toho, v čem se zásadně mýlí oni.

„[Protestující p]ožadují reformy a zásadnější změnu systému. Na tom, jak konkrétně by tato změna systému měla vypadat, by se asi tyto skupiny neshodly. A pravděpodobně by se neshodly ani jednotlivé anarchistické skupiny mezi sebou – i ty mají různé směry, mezi sebou se liší. Protesty jsou tedy spíš zpochybněním statu quo a delegitimizací stávajícího mocenského uspořádání, které demonstranti považují za nespravedlivé.“

Už v tomto se vyjevuje jeden ze zásadních problémů hamburských protestů. Ti lidé jednoduše nevědí, co chtějí. Nebo přesněji – nenabízí konkrétní alternativu. Vždy si při podobných proslovech vzpomenu na Slavoje Žižeka, kterého snad nikdo nebude považovat za obhájce kapitalismu, kterak se zdviženým prstem kritizuje současnou levici za to, že nedokázala vymyslet, co tedy jiného, než kapitalismus. Jeho pozice se dá shrnout jednoduše – je načase začít myslet, nikoli jednat (tento postoj krátce shrnuje např. zde).

Delegitimizace a zpochybnění nějakého postoje může rovněž velmi dobře probíhat i bez použití násilí, bez zapalování aut lidí, kteří třeba nemají s kritizovanými představami nic společného, a provinili se pouze tím, že si z nějakého důvodu třeba koupili luxusní vůz. Argument, že koupí takového vozu se přeci zásadním způsobem podílí na fungování zlého kapitalismu, nepřijímám. Znám spoustu lidí (především tvrdě pracující muži kolem čtyřicítky), co sní o tom, že by si jednou takové auto mohli dovolit – je pro ně spojeno se zcela jinými otázkami a postoji, než s jakými tyto vozy spojují hamburští demonstranti.

Na tomto místě se také nabízí otázka, co s lidmi, kteří prostě alternativu kapitalismu nechtějí? Jakkoli mohou být nespokojení a jakkoli mohou kritizovat to či ono, tak z nějakých důvodů nechtějí žít v jiném ekonomickém uspořádání, nepřejí si více komunitní styl života, nechtějí zásadním způsobem měnit status quo. Anebo by možná i chtěli, ale neslyší onu alternativu, jelikož ji protestující sami nenabízí. Takoví lidé (říkejme jim třeba normální pracující lidé bez vysokoškolského vzdělání) jsou pak nuceni snášet protestní bouře těch, kdo nechtějí žít tak, jako oni, a nebojí se ve svém jednání legitimizovat i násilnosti – nikoli vůči těm, na jejichž hlavu míří největší kritika – ale vůči soukromému a veřejnému majetku.

Lidé odmítající kapitalismus nijak nepřevyšují ostatní lidi, kteří – byť jsou třeba kritičtí – neodmítají společensko-ekonomický řád jako celek. Užívat násilí jako prostředku obhajoby svých názorů je dvousečná zbraň. Obhajovali by hamburští demonstranti, kdyby při protestech proti muslimským imigrantům začali užívat účastníci onoho protestu násilí, které by legitimizovali stejným poukazem na to, že současný systém jim neumožňuje dát jinak najevo svůj názor?

Pokud jde o samotné násilné protesty, sám nevím, jakou pozici bych zastával v situaci, kdyby byl systém nastaven tak, že by institucionálně a ze své podstaty znemožňoval fungování (i třeba myšlenkově radikální) opozice. Jenže toto není dnešní případ (ano, kamenujte mě). Názor všemožných kapitalismu opozičních skupin je dnes slyšet více než jasně – velké množství lidí nesouhlasí s globalizací, s fungováním velkých bank a nadnárodních firem a dalších věcí, spojovaných s kapitalistickou ekonomikou. V podstatě ve svém okolí neznám žádné radikálního zastánce statu quo. Opravdu – kde jsou lidé, kteří budou tvrdit, že tento stav je zcela v pořádku a odpovídající? Dokonce i lidé, kteří chovají ke kapitalismu náklonnost, častokrát poukazují na přílišné státní regulace, nesprávnou měnovou politiku určitých států atd. Tvrdit, že v současné době není možné legitimně vyjádřit názor odsuzující kapitalismus, a proto je možné uchýlit se při protestech k násilnostem, je prostě mimo.

„Volání některých český pravicových politiků po tom, aby se do demonstrujících střílelo, považuji za mnohem nebezpečnější než pár desítek výtržníků.“

Nechám stranou Novákovu snahu bagatelizovat hamburské protesty jako „pár desítek výtržníků“. Je však s podivem, že mu přijde nebezpečnější, když společenský stav, těšící se v západních zemích demokratické legitimizaci, použije na svou obranu násilných prostředků, zatímco skupina, která s nastavením systému a jeho legitimizací ze strany většiny populace nesouhlasí, se může k násilí uchýlit. Naprosto bych souhlasil s Novákem, pokud by demonstranti protestovali třeba způsobem, jakým protestovali studenti v Brně prvního máje. Pokud by někdo volal po tom, aby taková sešlost byla rozehnána (nedej Bože násilně), pak nemám s Novákovými závěry problém. Jenže když někdo začne rozbíjet výlohy a zapalovat auta, je situace – alespoň v mých očích – radikálně jiná.

„Nicméně myslím, že současné protesty v Hamburku eskalovaly mimo jiné i kvůli tomu, že policie začala porušovat vlastní zákony, například tím, že rozehnala soudně povolený kemp demonstrantů, aby lidi neměli kde přespat a najíst se. Prováděla domovní prohlídky, zásahy a preventivní zadržování. To spoustu lidí v Hamburku popudilo a jejich protesty tím dostaly větší legitimitu. Divadla a kostely začaly po tomto zásahu lidem nabízet ubytování a pomoc. A myslím, že zlom nastal s tím, že policie rozehnala čtvrteční antikapitalistickou demonstraci, která byla povolená.“

Situaci v Hamburku jsem nesledoval tak detailně, abych byl schopen posoudit pravdivost Novákových závěrů. Předpokládám však, že mluví pravdu a je samozřejmě zcela legitimní výše představený postup policie kritizovat. Jsem ochoten i připustit, že v případě rozehnání nahlášené demonstrace se mohli protestující bránit pomocí násilí. Proč by ale měl jeden takový čin dávat legitimitu celým protestům (i třeba těm, které nahlášeny nebyly, pokud takové proběhly – to nevím). Jinými slovy, jestliže jeden den policisté rozehnali demonstraci A, která byla řádně nahlášená, jak to souvisí s demonstrací B druhý den, která nahlášená nebyla? Demonstranti mohli na svou obranu použít násilí při A, nikoli při B.

„Na druhou stranu ve srovnání s českou policií, jsou zásahy německé policie systematické a němečtí policisté obvykle nedělají individuální excesy, kdy jim ujedou nervy. Ale jak jsem měl možnost vidět, na německé poměry těch excesů tentokrát bylo opravdu dost. Myslím, že německá policie, která je v tomto ohledu velice dobře vycvičená, v podstatě situaci zvládala horko těžko.“

Stejně jako kritizuji demonstranty, zaslouží si kritiku i policisté, kterým tzv. ujely nervy. Počítám, že v takových případech mají poškození možnost obrátit se na soud a žádat postih či odškodnění.

„Setkal jsem se s dvěma interpretacemi [toho, proč byla G20 svolána do Hamburku]. Jedna je, že se předem počítalo s velkými protesty, díky nimž se pak budou moct zpřísnit zákony a omezit občanské svobody. Trochu mi to zavání konspirací a já nejsem příznivcem konspiračních teorii, ale když vidím reakce některých německých politiků, tak na tom něco může být.“

Začínám být alergický na prohlášení typu „něco jsem zaslechl, obecně jsem vůči takovým věcem skeptický, ale na tomhle by mohlo něco být“. Ne, takové stanovisko má pořád stejnou legitimitu, dokud pro něj neexistují důkazy. Nalézání nejasných nepřímých vodítek působí spíše jako urputná touha nalézt souvislosti tam, kde by bylo vhodné, aby byly.

„Druhé vysvětlení je, že se místní policie za desítky let naučila tyto formy protestů dobře zvládat, ale i tyto protesty se vyvíjejí. Při této akci si tak chtěla vyzkoušet velké ostré cvičení, protože se výhledově počítá s tím, že v Evropě bude docházet k větším sociálním nepokojům, krizím atd. Hamburk tak měl být laboratoří, kde se policie bude učit zvládat velké množství protestujících, a bude pak ty zkušenosti sdílet na mezinárodní úrovni.“

Platí stejné jako v předchozím případě.

„Podle mě pouliční demonstrace nejsou o tom, kdo má lepší argumenty, o nějakém přesvědčování. Jsou o performativním jednání, demonstrování zásadního nesouhlasu.“

A právě proto si přeci zaslouží jasné a zřetelné odsouzení, ne? Nikdo by přeci neomlouval násilnosti na Romech, uprchlících, Židech, homosexuálech atd. poukazem na to, že přeci nejde o kvalitu jejich argumentů, ale o demonstrativní vyjádření zásadního nesouhlasu, či jak Novák píše „demonstrace odhodlanosti k určitému jednání“.

„Co dnes není globální? Například adidasky už dávno nepatří mezi luxusní zboží a dají se koupit poměrně levně. Naopak řada bio, eko věcí je projevem luxusu. Spousta lidí také argumentuje tím, že když žijí v kapitalismu, je vlastně jedno, jestli podporují nadnárodní nebo národní značku. Stále je to kapitalismus a konzum a oni nevidí prioritu ve svých spotřebitelských volbách, jako spíše v nastavení systému a jeho institucích.“

Novák zde reaguje na otázku, zda si myslí, že mají demonstranti srovnané své názory a vědí, co a proč dělají. Autorka rozhovoru v otázce vzpomíná některé radikály, kteří byli oděni do globálních značek. Sociálními sítěmi se rovněž šíří řada fotek, kterak si demonstranti fotí selfie na mobilní telefony značky Samsung či Apple.

Jsem ochoten přistoupit na argumentaci stylem „a co dnes není globální?“, vede však dle mého názoru jiným směrem. Jestliže je dnes „v podstatě všechno“ globální, proč ničit majetek „těch druhých“ a nikoli svůj? Jestliže demonstrantům jde, jak Novák věří, o demonstraci odhodlanosti k určitému jednání, o vyjádření zásadního nesouhlasu, neudělali by v tomto směru mnohem radikálnější gesto, kdyby zničili své vlastní mobilní telefony, svá vlastní auta, své vlastní oblečení Adidas, Nike atd.? Neudělali by lépe, kdyby zrušili svá bankovní konta, kdyby radikálně odmítli současný statuq quo sami na sobě?

Nehledě na to, že mi přijde, že protestující nejsou v těchto úvahách konzistentní. Jestliže majitel luxusního vozu se podílí na fungování zlého kapitalismu, nepodílí se na něm velmi podobně i ten, kdo má iPhone a boty Adidas?

„Demokracie by se měla přenést i do dalších sfér našeho života, hlavně do výroby, protože jeden z největších současných problémů kromě klimatické krize je prohlubující se sociální nerovnost.“

Nemám s tímto požadavkem problém, jakkoli s ním třeba nesouhlasím. Ale vrtá mi hlavou, proč tento postoj je legitimní obhajovat násilnými protesty, kdežto řadu dalších – podobně minoritních v současném veřejném prostoru – nikoli. Podobně jako s dalšími Novákovými představami toho, „co by mělo a nemělo být“. Nechť je mu umožněno tyto postoje zcela svobodně zastávat a usilovat o jejich naplňování ve svobodné politické soutěži. Že v takové soutěži nemá příliš šancí, když lidem stačí kobliha a vysněná knížka blábolů? No jo, mě to taky štve, ale to neznamená, že mám právo či legitimitu jít zapalovat auta. Naopak se mi zdá, že obhajováním takových činů ztrácím jakoukoli relevanci pro značnou část veřejnosti.

“To je právě otázka, jestli jsme si ta pravidla stanovili společně. Čím dál víc lidí ve společnosti, nejen v Hamburku, má pocit, že oni se na pravidlech, která jsou na nich vymáhaná, nepodílejí, ani z nich nemají prospěch. Práva jsou nastavená ve prospěch menšiny společnosti, která na tom vydělává, a většina společnosti na nich tratí. Jedni to projevují tak, že volí Trumpa, brexit anebo populistické vůdce, jiní to projevují na demonstracích v Hamburku.”

Jenomže ty dva způsoby projevu nejsou totožné – nestojí na stejné úrovni. Zatímco jedni nespokojení čekají na termín voleb nebo projevují svůj pocit v legitimně vyhlášeném referendu, druzí touto legitimitou neoplývají. Zatímco můžeme být kritičtí k odchodu Velké Británie z EU, nelze být kritický k cestě, která k němu vedla (tedy referendum a následná politická autorizace výsledku). U hamburských demonstrantů nejenom, že můžeme být kritičtí k postojům, které zastávají, ale rovněž i k cestě, kterou si zvolili k jejich prezentaci.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close