Zápisky z cest: Zpět do země zaslíbené a ještě kousek dál

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. To abych začal trochu filosoficky, dál už to bude celkem normální text. Neuplynul ani rok a znovu jsem se vydal do Svaté země. Sociologa jsem vyměnil za právníka, politoložku za medičku (protože když máte známý právníky a mediky, jste dost v pohodě), naplánoval trochu odlišný program a vyrazili jsme. Následující řádky … Continue reading Zápisky z cest: Zpět do země zaslíbené a ještě kousek dál

Advertisements

Baconův obrat aneb od prisca sapientia k philosophia prima

"Nec refert quid factum fuerit, Illud videndum quid fieri potest" Francis Bacon, mnohými považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů novověké filosofie, představil ve svém díle nejenom novou vědeckou metodu, která měla povznést a obnovit vědecké poznání, ale rovněž radikálně jiné pojetí vztahu pravdivého poznání a času. Oproti předchozím filosofickým obdobím, která hledají pravdu kdesi v … Continue reading Baconův obrat aneb od prisca sapientia k philosophia prima