Edmund Burke – Úvahy o revoluci ve Francii

Roku 1790 spatřila světlo světa kniha, jejíž myšlenkové hloubce a brysknosti postřehů, se vyrovná jen málokterý spis. Touto knihou jsou dle mého názoru Úvahy o revoluci ve Francii od britského politika a filosofa Edmunda Burka. Ve svém referátu se nejprve zaměřím na kontext díla a následně představím několik Burkových myšlenek, které měly a mají stěžejní … Continue reading Edmund Burke – Úvahy o revoluci ve Francii

Advertisements

Martin Heidegger – O humanismu

Martin Heidegger bývá někdy označován za největšího filosofa 20. století. Svou filosofií navazoval zejména na Husserlův fenomenologický projekt a do kánonu západní myšlenkové tradice vstoupil epochálním spisem Bytí a čas, ve kterém se pokusil formulovat otázku po bytí, jakožto nejzákladnější, fundamentální otázku myšlení. Ve svém referátu představím kratší spis O humanismu, který byl vydán více … Continue reading Martin Heidegger – O humanismu

Arthur Schopenhauer – Svět jako vůle a představa

Dílo německého filosofa Arthura Schopenhauera s názvem Svět jako vůle a představa bývá řazeno mezi klasické texty západní filosofie. Svou specifickou interpretací Kantovy filosofie Schopenhauer započal filosofickou tradici známou jako voluntarismus. Bývá rovněž řazen mezi přední představitele iracionalistické filosofie, kde na jeho myšlenky dále navázal například Friedrich Nietzsche. Ve svém referátu se nejprve zaměřím na kontext … Continue reading Arthur Schopenhauer – Svět jako vůle a představa

Advertisements