Parmenidés a jeho rozbor

Na úvod tohoto textu je třeba poznamenat, že se zde nebudu věnovat rozboru ani samotného Parmenida (nedochoval se) ani celého jeho díla (nedochovalo se) a dokonce ani nějakých jeho podstatných myšlenek (ty se dochovaly). Půjde mi pouze o rozbor textu jednoho krátkého úryvku. Ještě než se do něj pustím, je ale třeba uvést, že jsem … Continue reading Parmenidés a jeho rozbor

Advertisements

Kdy se pohyb stane vývojem?

Chápeme-li pohyb jakožto změnu (ať už z místa A na místo B či jako kvalitativní či kvantitativní ze stavu X do stavu Y) a chápeme-li vývoj či evoluci jako jistou formu změny, je jistě legitimní se tázat, kdy – pokud vůbec někdy – můžeme nahlížet pohyb jakožto vývoj. Svou úvahu postavím na třech parametrech pohybu jakožto … Continue reading Kdy se pohyb stane vývojem?

Máte čas?

Otázka, co je vlastně čas, patří mezi jedny z nejobtížnějších (nejen) filosofických otázek všech dob. Již od antického Řecka se různí myslitelé snažili přijít s rozmanitými odpověďmi a myšlenkovými konstrukcemi, přesto je otázka dodnes nevyřešena (alespoň ne uspokojivě). Cílem tohoto textu není podat přehled definic času od Aristotela („čas je počítaný pohyb“) přes Augustina („čas je dojem … Continue reading Máte čas?

Advertisements