Koncept občanské žurnalistiky na pozadí kritiky veřejného prostoru

Úvod Co znamená být žurnalistou? Ač se na první pohled může jednat o banální otázku, s ohledem na nové technologické možnosti, proměny vnímání dichotomie autor-publikum a prostupování ekonomických a ideologických faktorů do tradičních médií nabývá ona otázka na důležitosti, o to více, uvědomíme-li si, jak silnou konstitutivní roli mají žurnalisté pro utváření a udržování liberálně demokratické … Continue reading Koncept občanské žurnalistiky na pozadí kritiky veřejného prostoru

Advertisements

Postčlověk – budeme žít jako čísla?

Díváme-li se dnes na vzestup moderních technologií a na to, jak se kultura kolem nás rapidně proměňuje doslova každou vteřinou, nemůžeme se ubránit zásadním otázkám, týkajících se stěžejních témat naší existence. Například – přežijeme jako lidé technologický progres? A pokud ano, v jaké formě? Co takhle ve formě postčlověka? Tato provokativní otázka inspirovala následující řádky. Tento … Continue reading Postčlověk – budeme žít jako čísla?

Je Miloš Zeman Vogon?

Úvod Cílem této práce je zamyslet se nad potenciálním mimozemským původem prezidenta České republiky Miloše Zemana, konkrétně jeho příslušnosti k jedné z mimozemských ras – Vogonům.[1]  Práce předloží argumenty, které až nápadně vedou k závěrům, že Miloš Zeman Vogonem být může, se záměrem vyvolat na toto téma širší společenskou diskuzi.[2] Z formálního hlediska není tato práce odborným akademickým textem. … Continue reading Je Miloš Zeman Vogon?

Advertisements

Strach z neznámého

Úvod Často o něm čteme, často o něm hovoříme, přesto zamyslíme-li se na chvíli, zůstává nám jaksi neznámý. Strach z neznámého. Problematický hned na několika rovinách. V první části eseje se pokusím poukázat na problematičnost pojmu „strach z neznámého“ a navrhnu užívat jinou terminologii, která nám umožní lépe uchopit další práci s pojmem. Ve druhé části popíši, proč … Continue reading Strach z neznámého

Advertisements

Urážka – co to je, a co to není

Úvod Jak snadné je někoho urazit. Nejenom, že to každý z nás někdy ve svém životě udělal, ale zároveň také každý z nás byl někdy někým uražen. Mnohdy však za urážku považujeme i takové skutečnosti a jevy, které bychom za urážky považovat nemuseli. Zde však narážíme na zásadní problém, a to jak urážku definovat. Cílem toho textu … Continue reading Urážka – co to je, a co to není

Advertisements

Epikúrovy poznatky o duši – proč je duše tělesná?

Téma příspěvku Cílem tohoto příspěvku je interpretovat Epikúrovy poznatky o duši v Listu Hérodotovi a následně analyzovat jeho argument o tělesnosti duše. Úvod Epikurejská filosofie se zaměřuje především na dosažení duševního klidu, ke kterému dochází při procesu poznávání přírodních věcí. Kromě této nauky se Epikúros ve svém Listu Hérodotovi věnuje i vymezení aspektů náležících duši. Vzhledem … Continue reading Epikúrovy poznatky o duši – proč je duše tělesná?

Advertisements